Ventilationsprodukter  
Stäng meny
Flexibla ventilationsaggregat
Ventilationsaggregat
Ventilationsprodukter

Fullt fokus på energin

Som återförsäljare för ledande tillverkare och genom egen tillverkning och anpassning, erbjuder vi ett komplett sortiment av ventilationsprodukter för komfort- och industrianläggningar.

Våra produkter erbjuder modern, beprövad teknik med fokus på energieffektiva lösningar. I våra samarbeten lägger vi stor vikt vid att vara tillgängliga och bidrar gärna med våra praktiska erfarenheter som rådgivare och bollplank.

Bland våra kunder återfinns såväl lokala service- och ventilations- entreprenörer, som Sveriges ledande grossister, industrier, entreprenad- och serviceföretag.

För att minska miljöpåverkan har vi vår teknik

För oss ligger energiffektiva lösningar extra varmt om hjärtat. Därför har vi valt att samarbeta med leverantörer som prioriterar effektivitet och tar hänsyn till miljön. Att våra produkter sedan har lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan, ser vi som en annan sorts kvalitet.


Information
Ny förordning gällande ventilationsaggregat 1:a januari 2016 träder förordningen 1253/2014 gällande ventilationsaggregat i kraft.